skip to Main Content

Fäbodbruk osynliggörs i utredning om TKL

En särskild utredare har under 2018-2019 arbetat med en ny utredning om terrängkörningslagen (TKL) Utredningen är presenterad och FSF kan konstatera att fäbodbruket, utmarksbetet och de gemensamma betesrättigheterna har utelämnats och osynliggjorts i utredningen. FSF har nu i remissvar lämnat sina synpunkter på detta. Läs mera här (2020-06-12)

Back To Top