skip to Main Content

Fäbodbruk osynliggörs i rapport om mångbruk

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har arbetat med ett regeringsuppdrag för att utveckla kunskapen om mångbruk av skog och att synliggöra potentialen för mångbruk av skog. Även fäbodbruk omnämns i uppdraget och FSF har haft direkta kontakter med arbetet. Till vår besvikelse förbises dock fäbodbruket och utmarksbetet i den sammanfattande slutrapporten till Näringsdepartmentet. Läs mera om detta här (2020-06-14)

Back To Top