skip to Main Content

Fäbodbruket genom tiderna – kulturhistoria

Fäbodbruket har rötterna i människans tidigaste strävanden för överlevnad och utveckling sedan förhistorisk tid och det har genom årtusenden bedrivits boskapsskötsel och extensiv betesdrift i utmarkerna på den Skandinaviska halvön. Det har format ett historiskt kulturlandskap där skärgårdsöar, skogar och fjäll har betats och på andra sätt nyttjats, alltså i praktiken över hela landet. Läs mera här

Back To Top