skip to Main Content

I foderbristens år 2018: Om bete i skogen

Med årets långvariga sommartorka över hela vårt land och för många akut brist på foder även under sommaren för betande djur så ser naturligtvis många djurhållare runt om i landet nu på möjligheterna att nyttja utmarksbetet som en resurs, framförallt genom att hägna skogsmark. Rent allmänt är det ofta en bra foderresurs med sina möjligheter, men det finns också en del omständigheter som man med fördel kan beakta och ta hänsyn till. Läs mera här

Back To Top