skip to Main Content

Den gemensamma jordbrukspolitiken 2023-2027

Regeringen ger Statens Jordbruksverk i uppdrag att överlämna förslag till Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023-2027 till Europeiska Kommissionen.

Uppdrag och rapport kan läsas här

Back To Top