skip to Main Content

Behöver vi ha några fjällkor kvar i Sverige?

Föreningen Svensk Fjällrasavel har skrivit till Näringsdepartementet och genom denna frågeställning lyft fram det allvarliga läget och den utsatta situationen för bevarande av de svenska fjällkorna som mjölkras samt de småbönder och i synnerhet mjölkproducenter som som arbetar med denna lantras. I samband med detta berörs också fjällkons betydelse för fäbodbruket. Läs mera här

Back To Top