skip to Main Content

”Barndomens marker formar oss” ATL 210820

”I en barndom utan kontakt med jord och skog finns grogrunden för att lantbruket i dag kan betraktas som en miljöfarlig verksamhet.” En insiktsfull ledartext av Edward Hollertz i tidningen ATL. Läs mera här (2021-08-23)

Back To Top