skip to Main Content

Skärgårdsbönder och fäbodbrukare… Artikel

Fäbodbrukarna utvecklar successivt kontakter och samarbete kring gemensamma intressen med andra brukargrupper med likartade förutsättningar och behov. Bland annat handlar det om samverkan för att stärka grunden för en utveckling också i vårt land av konventionen om biologisk mångfald i de delar som rör Lokala samhällen, Traditionell kunskap och Sedvanebruk (artiklarna 8j och 10c) samt AICHI-mål 18.

Skärgårdsbönder och fäbodbrukare har mycket gemensamt. Läs mera om detta här

Back To Top