skip to Main Content

Det finns ett stort intresse för utbildningar inom fäbod- och småbruk. Här tipsar vi om några längre utbildningar samt om ett par kortare kurser.

 

Dahlanders kunskapscenter i Säter i Dalarna

Här har startades en helt ny utbildning under hösten 2023 – Småskaligt jord- och skogsbruk.

– Här finns en utbildning som riktar sig till dig som vill knyta ihop alltihop, för den som vill veta ännu mer om jord och skog och samspelet mellan människa och det vi lever av förklarar Emil Nilzon som är en av initiativtagarna.

Emil är huvudlärare tillsammans med Anna Hagström, ordförande i Dalarnas fäbodbrukarförening.

– Fäbodbruket är ett givet inslag i utbildningen och vi kommer bemöta det på flera olika sätt. Vi kommer att prata om på vilket sätt det kan gynna skogen, marken, djuren och oss själva, men också vilka svårigheter som finns, säger Anna.

Småskalig inriktning     

Den praktiska delen av utbildningen bedrivs bland annat på Emils släktgård Widichs i Bodarne. Gården har varit i släktens ägo sedan 1500-talet, här hade föräldrarna mjölkkor fram till mitten av 2000-talet men sedan Emil och hans sambo Emelie tog över är verksamheten inriktad på fåruppfödning och spannmålsodling. Att använda gården som studiearena är inget nytt. Redan förra hösten förlade kommunen en del av sin SFI-utbildning hit, språkutbildning i kombination med naturbruk. En strategisk mix eftersom det är brist på jordbruksutbildad arbetskraft i den här delen av Dalarna och behovet styr vilka utbildningar som startas.

Den nya utbildningen, Småskaligt jord- och skogsbruk, är unik i sin bredd säger Emil.

-Har man ingen erfarenhet alls av djurhållning, odling eller landsbygd men ändå när en dröm om att få vara en del av allt det är det en perfekt utbildning. Det vi tar sikte på först och främst är att de studerande ska få känsla av det sammanhang de kommer att verka i och hur viktiga de är i framtidens samhälle. Därför bygger utbildningen helt på ekologiska principer och tankarna om ett varsamt skogsbruk. Vi hoppas att de kommer vara en del av morgondagens lösning för ett hållbart och balanserat jord- och skogsbruk.

Läs mer om utbildningen, www.sater.se/barn och utbildning, Facebook/dahlander kunskapscenter eller Instagram.

Anna Hagström och Emil Nilzon, huvudlärare på Dahlanders kunskapscenter i Hedemora

 

Hälsinglands utbildningsförbund i Gävle

På CFL, Centrum för lärande, i Söderhamn körs för fjärde året i rad kursen Småbruk – Djurhållning, natur- och fäbodbruk. de praktiska momenten är förlagda till Krype fäbod.

-Tidigare så hade vi renodlade fäbodkurser men har nu slagit ihop ett par utbildningar så att kurserna blir mer heltäckande. Även om man har fäbod så har man ofta djur året runt och behöver fundera över foder för resten av året och man kanske har skogsbruk. Med djur året om finns fler lagar och regler att förhålla sig till, något man måste ha koll på, förklarar Anders Persson, kursledare. Anders ser också en poäng i att småbrukare med åretruntbesättning öppnar upp fäbodar och släpper ut djuren på skogen i stället för att ha djuren betande på åkrarna.

-Ut med djuren i skogen! Vi behöver spara på jordbruksmarken samtidigt som betad skogsmark ökar inlagringen av kol.

Nytänk

Anders poängterar att det kan behövas ett annat, modernare, synsätt även på en fäbod.

-Allt behöver inte vara som förr. Vill man öppna upp en fäbod och det inte finns något boningshus kan man till exempel köra upp en husvagn, man behöver inte bo som på 1800-talet. Eller bygga nytt. Ibland kanske produktionen, nyttan av fäbodbruk med skogsbete, måste gå före traditionen.

Osökt går tankarna till vårt grannland Norge där säterkulturen har en helt annan profil än här. När vi sätter gråtimrade stugor, gärdesgårdar och biologisk mångfald högst prioriterar man i grannlandet i stället mjölkproduktion.

Kursen Småbruk – Djurhållning, natur- och fäbodbruk körs på halvtid/distans med fysiska träffar en gång i månaden. Den som vill studera på heltid kan lämpligtvis kombinera med kursen Småbruk – alternativa odlingsmetoder.

Läs mer om utbildningen här

Anders Persson, utbildningsansvarig på CFL, Söderhamn

 

Bäckedals folkhögskola

I Sveg, Härjedalen, hålls kursen Regenerativt lantbruk och Holistic management.

Regenerativt lantbruk är ett begrepp som fått stor genomslagskraft under senare år, både i Norden och internationellt. Ordet regenerative organic agriculture myntades i USA på 80-talet av Robert Rodale. Han menade att det inte går att skapa ett hållbart jordbruk i utarmade matjordar. Själva ordet regenerativt betyder att något kan återbildas eller omskapa sig själv. Inom biologin pratar man om återväxt eller något som växer tillbaka. Här handlar det om att lantbruket i sig måste vara förbättrande, det måste bygga upp sina egna resurser och återskapa sitt kapital – jorden. Det finns ingen tydlig manual för detta då varje plats är unik och har sina egna förutsättningar

-Det handlar om att läsa och förstå sin egen specifika plats, att se med nyfikna ögon på det landskap man befinner sig i, det landskap man brukar, förklarar Åsa Vilhelmsson, lärare på Bäckedal.

Tydligare fäbodkoppling

Redan tidigare har Bäckedal ett samarbete med Lillhärjeåbyggets fäbod men nytt för i år är att Bäckedal har köpt en egen fäbodvall, Jo-Jonsvallen på Västremmet utanför Älvros.

-Fäbodbruket är ett sätt att bruka landskapet på ett sätt som är resursbevarande. Utmarksbruket med skogsbete bygger ännu mer biologisk mångfald. Vi har mycket att lära av det historiska resursbevarandet, men det är viktigt att också se det som en framtida möjlighet.

Kursen är en distanskurs över ett läsår med digitala träffar varje vecka och tre fysiska helgträffar per termin. Det är även en dagsträff i geografiska grupper per termin.

Läs mer om utbildningen här eller på Facebook.com/backedal eller sök på Insragram

Samling på Bäckedal

Malungs Folkhögskola kör varje sommar en kortare kurs, sex veckor på heltid. Den praktiska undervisningen är förlagd till Arvselens fäbod med Täpp Lars Arnesson som lärare.

Läs mer på www.regiondalarna.se/malungsfolkhogskola

 

 

 

Back To Top