skip to Main Content

§28: ändrade regler – nya telefonnummer

Försvar av tamdjur
Ändrade regler för § 28 rörande försvar av tamdjur mot rovdjursangrepp  Fr.o.m. första juni skall den som fällt ett stort rovdjur i försvar av tamboskap anmäla detta till Länsstyrelsen istället för till Polisen.

Telefonnumren gällande i våra fäbodlän ser du här nedanför, och den som ringer skall begära ”Tjänsteman i beredskap”.
Läs mer på respektive länsstyrelses hemsida!

Länsstyrelsen Värmland      08-454 20 82
Länsstyrelsen Dalarna         08-454 23 29
Länsstyrelsen Gävleborg     010-225 12 50
Länsstyrelsen Västernorrland  0611-34 91 54
Länsstyrelsen Jämtland        010-225 30 70
Länsstyrelsen Västerbotten  010-225 41 20
Länsstyrelsen Norrbotten     010-225 55 50

Back To Top